kolmapäev, 7. juuli 2010

Baudhayana dharmasuutra. Esimene raamat

* Kultuursed inimesed on need, kes on vabad kadedusest ja uhkusest, omavad vaid toobitäit vilja(teri) ja on vabad himust, silmakirjalikkusest, ülbusest, ahnusest, rumalusest ja vihast.
On teil (vaid) toobitäis viljateri? :)

* Inimese eluaastaid arvestatakse eostamisest.

* Jalutuskepp peab olema valmistatud puust, mis sobib kasutamiseks ohverdusrituaalil ning peab ulatuma pealaeni (braahmanil), laubani (kšatrijal) või ninani (vaišjal).
Tjah, et kõik juba kaugelt näeksid ja aru saaksid, kellega on tegu... kui sügavale tuleb kummardada jne...

* Pärast mõningast arupidamist otsustasid jumalad, et puhta kuid väiklase mehe toit on väärtuselt võrdne ebapuhta kuid lahke mehe toiduga.

Kuid Prajapati ütles neile: "Need pole samaväärsed; need on ilmselgelt erineva väärtusega. Väiklaselt mehelt saadud toit on täiesti kasutu ja toit, mida andja lahkus ülendab, on sellest kaugelt üle.

* Braahmaneid, kes on karjused, kaubitsejad, näitlejad, rändmuusikud, teenrid ja usutaganejad, tuleb kohelda kui šuudraid.

* Oma nooruses on mees ehk lolli peaga kurje asju korda saatnud. Kuid kui tema hilisem elu on õilis, mõjutab tema karmat ainult viimane, mitte nooruses tehtud teod.

Nüüd, kus ta elab askeetlikku ja ärksat elu, tundku ta süda alati leina, kui talle meenuvad noorpõlve teod. Sel viisil saab ta neist vabaks.

* Lehmapiima ei tohi juua, kui lehm on poeginud vähem kui 10 päeva tagasi, kui ta on tiine, kui ta vasikas on just surnud või kui ta imetab poega, kes pole tema oma. Ei tohi juua lamba, kaameli ja kapjadega loomade piima. Kui keegi joob keelatud piima, siis - kui tegemist pole lehmapiimaga - peab ta läbima ränga patukahetsusrituaali; kuid keelatud lehmapiima joomise puhul peab ta kolm päeva paastuma.

* On neli seisust: braahmanid, kšatrijad, vaišjad ja šuudrad. Braahman võib võtta neli naist, kšatrija kolm, vaišja kaks ja šuudra ühe.
Päris huvitav... Võiks ju arvata, et mida kõrgem ja püham seisus, seda vähem lihalik perepea on. Ilmselt on asi selles, et suur pere on uhkuse asi - ja näitab ka jõukust -, ning pisikesi braahmanipoisse pole kunagi liiga palju; siis aga on vaja ka kšatrijaid, kes nende eest sõdivad ja vaišjasid, kes neid toidavad. Aga saapapuhastajaid-šuudraid olgu vähe, ärgu torgaku silma. Noh, vaevalt mustatöötegijal olekski raha rohkem kui ühe naise (+ pisipere) ülalpidamiseks.

* Kuningas ei tohiks lahingus taganeda ega kasutada kidalisi või mürgitatud relvi. Ta ei tohiks kaasata lahingusse inimesi, kes kardavad, on meelemürkide mõju all, hullud või hallutsineerivad, või neid, kes on oma lahinguvarustuse kaotanud; ka ei tohiks kaasata naisi, lapsi, vanureid ja braahmane - välja arvatud juhul, kui need püüavad teda tappa.

* Braahmani ei tohi mis iganes kuriteo eest muidugi tavakorras karistada. Kui braahman tapab braahmani, magab endast ülema mehe naisega, varastab kulda või joob alkohoolseid jooke, peaks kuningas kuuma rauaga tema laubale põletama vastava kujutise: peata keha, naise suguelundi, šaakali (? jackal) või kõrtsisildi, mille järel tuleks mees kuningriigist välja saata.

Enne kohtus tunnistamist hoiatatakse inimesi valetunnistuse andmise eest:
* Mis iganes heategusid sa elus ehk teinud oled või teed, alates sündise päevast kuni surmapäevani - kõikide nende tegude hea karma läheb kuningale, kui sa valet räägid.


Kommentaare ei ole: