pühapäev, 27. juuni 2010

Gautama dharmasuutra

Suur osa headest tavadest on sama mis Apastambhal. India on küll suur ja lai, aga tõekspidamised olid sarnased kõikjal, vahest ehk esitusjärjekorras ja -laadis oli erinevusi.


* Et õppida tundma üht veedat, peab õpilane õpetaja majas elama 12 aastat ja kui ta soovib õppida tundma kõiki nelja veedat, peab ta neist igale 12 aastat kulutama.
Aa, ahsoo. Ma ei saanud enne üldse aru, miks õpilane "peab õppima 48 aastat, või 36 aastat, või 24 aastat, või 12 aastat".


Külalise definitsioon:
* Külaline on mees teisest külast, kes tuleb siis, kui päike laskub puude taha, et veeta vaid üks öö. Külaliselt tuleks küsida, kas tal läheb hästi; kas ta on heas vormis; või kas ta tervis on hea - sõltuvalt külalise seisusest; viimast vormi kasutatakse šuudra puhul. Mitte-brahmaan pole braahmani külaliseks kunagi muul põhjusel kui ohverdamisürituse puhul. Kšatrijale tuleks süüa anda pärast braahmane ja ülejäänud külalised /vaišjad ja šuudrad/ peaksid einestama ühes peremehe teenijatega.


* Olulisuse/järgnevuse (precedence) reeglid.
Inimesi tuleb austada järgmistel tingimuslikel asjaoludel: rikkus, sugulus, amet, kõrge sünd, õpetatus ja vanus, kusjuures iga järmine tingimus on eelnevast olulisem, kuid siiski on veedade tundmine kõige olulisem, kuna veedad on reeglite allikaks ja ka sellepärast, et nii on öeldud veedades.
Tuleb anda teed inimestele, kes sõidavad liikumisvahendiga, väga vanadele ja haigetele inimestele, naistele, õpingud lõpetanutele ja kuningatele; kuningas aga peab teed andma õpetlasele, kes tunneb veedasid.* Reeglid rasketel aegadel

Braahman võib saada veedaõpetust ka mittebraahmanilt, käia tema järel ja talle kuuletuda. Kuid kui õpingud on lõppenud, on braahman oma õpetajast väärikam.
Neil aegadel võib õpetada ka mitte-braahmaneid, aidata neil riitusi läbi viia ja neilt kinke vastu võtta. Ka võib braahman pidada ka kšatrijale sobilikke elukutseid, kui see pole võimalik, siis isegi vaišjale sobivaid elukutseid.

Kuid järgmiste asjadega kaubelda ei tohi: parfüümid, maitseained, valmistoidud, seesamiseemned, kanepist või linasest kangad, loomanahad, punaseks värvitud või pestud riided, piim ja piimatooted, juurikad, puuviljad, lilled, ravimid, mesi, taimed, vesi, mürgid, tapale määratud loomad; eriti keelatud on kauplemine järgmiste asjadega: inimesed, ahtrad lehmad, mullikad ja tiined lehmad.

* Õpilane peab alati kontrolli all hoidma oma peenist, kõhtu, käsi, jalgu, sõnu ja pilku.

* Kuningale peab tasuma makse seetõttu, et kuningas on omalt poolt kohustatud inimesi kaitsma.

* Šuudrad peavad läbi viima ohverdusi esivanematele; pidama üleval neid, kes neist sõltuvad; olema truud oma naisele; teenima kõrgemaid seisusi; otsima ülalpidamist ja teenistust nende juures; kandma nende ära visatud rõivaid, vihmavarje, kingi, madratseid jms, ning sööma seda, mis isandatest üle on jäänud. Šuudra võib end ülal pidada ka kunstnikuna. Aarjalane, kelle juures ta teenib, peab teda ülal pidama ka siis, kui ta enam tööd teha ei jaksa.

* Kui kuriteo asitõendid on vasturääkivad, tuleb kutsuda mitu väärikat tunnistajat, kes pole ei süüdistaja ega süüdlase sõbrad. /.../ Mõnede autoriteetide arvates tuleb tunnistajatelt võtta vanne, et nad ikka tõtt räägivad.
Vau, see on siis tõeliselt vana komme.

* Kui keegi sureb, siis on tema sugulased ebapuhtad. Ebapuhtuse periood on braahmani puhul 10 päeva, kšatrija puhul 11 päeva, vaišja puhul 12 päeva ja šuudra puhul terve kuu. Kui inimene suri kaitstes lehma või braahmanit, on sugulased kohemaid puhtad, samamoodi juhul, kui inimene tapeti kuninga ebaõiglase viha tõttu või lahingus; või kui inimene suri vabatahtlikult - kõndides ilma toidu ja joogita, paastudes, mõõga läbi, tules, mürgi läbi, uppumise või poomise läbi, või heites end kuristikku.
See on küll üllatav - viimased asjad on peaaegu kõik enesetapu viisid ja ma olen seni arvanud, et tappa ei tohi kedagi, sh iseennast.

* On viis aastaaega: kevad, suvi, vihmahooaeg, sügis ja talv; mõnikord loetakse eraldi aastaajaks ka talvele järgnev külmaperiood.

* Ei ole sobilik abielluda noorema õega, kelle vanem õde on veel vallaline; ka ei sobi nooremal vennal abielluda enne vanema venna abiellumist - sedasi talitanud inimesi ei sobi külla kutsuda.
Külla ei sobi kutsuda ka varast, impotenti, väljaheidetut või petist, meest, kes pole süüdanud oma koduseid ohvritulesid, alkoholi tarbijaid, valetunnistusi andnuid, uksehoidjaid ja armukese pidajaid, sadiste, suitsidaalsete kalduvustega isikuid, kiilakat või viletsate küüntega meest, uuesti abiellunud naise poega, mängurit, muusika-armastajat, laululembest meest ja tantsu armastavat meest.
Päris huvitavad valikud.

* Naine kaotab oma seisuse, kui ta teeb aborti või magab temast madalamasse seisusesse kuuluva mehega.

* Konna, kameeleoni, roti, hiire või koera tapmise eest on patukahetsus ette nähtud. Ainus elusolend, kelle tapmise eest pole mingit patukahetsust vaja sooritada, on - prostituut.

* Kui inimene on saanud midagi ebaväärikalt inimeselt, tuleks see asi lihtsalt ära visata.

* Üks karistustest endast väärikama mehe abikaasaga magamise eest on selline: tuleb enda küljest peenis koos munanditega ära rebida, need kausina kokku pandud pihkudesse võtta ja niimoodi külast välja minna, kuni mees kokku kukub.

* Kui naine magab endast madalamasse seisusesse kuuluva mehega, peaks kuningas laskma ta avalikult koertel lõhki rebida.
Oo, kas Piiblis ka polnud selline karistus, vist truudusetu naine lasti koertel lõhki rebida...

* Kes magab päikesetõusu ajal, peaks terve päeva püsti seisma ning ei tohi sel päeval süüa. Kes magab päikese loojumise ajal, peab palveid retsiteerides seisma kogu öö.
Huvitav, kas Indias tõuseb ja loojub päike umbes samal ajal alati? Eestis oleks see ju absurdne.

Kommentaare ei ole: